Formació PVI: Operadors de suport - 1 Completa

Acció formativa
Formació PVI: Operadors de suport - 1 Completa
Àrea promotor de formació:
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari
Requisits:
Aquest curs s'adreça als operadors de suport a la coordinació contractats temporalment per primer cop en el Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals de l'Of. Tèc. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.
Nombre de participants: Mínim 1 | Òptim 5 | Màxim 10
Canal:
Presencial + videoformació + en línia
Durada: 22,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 7,5 h | Treball en línia 10,5 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. El Pla d’Informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
2. Conceptes bàsics d’incendis forestals
3. L’organització dels incendis a Catalunya
4. Xarxa de Parcs Naturals
5. Comunicacions
6. Cartografia
7. Meteorologia
8. Infraestructures de prevenció d’incendis forestals
9. Legislació
10. Les tasques al PVI
11. Metodologies de funcionament del PVI
12. Metodologies de funcionament dels controls Central i Torreferrussa.

. Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de suport a la coordinació.

Desenvolupament de continguts teòrics en format semipresencial amb resolució de casos pràctics i videoconferències amb suport de presentacions ptt.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Assistència i participació a les sessions, revisió de materials de l'aula virtual i compleció de qüestionaris.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Operador comunicacions Prevenció d'incendis forestals
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Prevenció d'incendis forestals