Gestió cultural local

Definició

Analitzar, planificar i definir el conjunt d’actuacions que han de donar resposta a les necessitats reals de dinamització i de serveis culturals i el patrimoni cultural d’una determinada població, d’acord amb les seves característiques diferencials (demogràfiques, recursos, etc.), vinculant als agents del territori (entitats, institucions i administracions) i avaluant-ne els seus resultats.

La competencia implica ...
Planificació estratègica en cultura i equipaments culturals.
Coneixement de les diferents tipologies d’equipaments culturals: funcions, programacions, planificacions, avaluació, etc.
Legislació específica vigent en l’àmbit de la cultura i del patrimoni.
Elaboració del mapa de procediments administratius i tècnics en l’àmbit de la cultura.
Establiment del sistema d’indicadors d’anàlisi de la dinamització cultural.
Intervenció pública en l’ordenació de les activitats culturals.
Diferents models de col·laboració públic-privat per a la dinamització cultural.
Estudis econòmics i sociodemogràfics en l’àmbit de la cultura.
Patrimoni cultural i natural del municipi.
Patrimoni immoble d’interès historicoartístic local.
Característiques generals dels projectes de dinamització cultural.
Tècniques de comunicació i màrqueting cultural.
Tècniques de dinamització cultural.
Tècniques d’anàlisi de l’oferta i la demanada cultural.
Accions de promoció, dinamització i animació sociocultural.
Coneixement de referències i experiències reeixides en l’àmbit de la dinamització cultural.
Coneixements de les tradicions i del cicle festiu del municipi i de l’entorn.
Coneixement i relació amb els agents culturals.

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0h