Gestió cultural local

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d'activitats d'alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l'escletxa digital.
• Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
• Apoderar els nens i nenes a través del joc, robòtica i programació.
• Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h