Mediador comunitari en l’àmbit de biblioteques

Acció formativa
Mediador comunitari en l’àmbit de biblioteques
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Curs adreçat als professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipal que hagin d’impulsar serveis i projectes BiblioLab.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial + videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 3,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 3,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Identificació d’agents i ecosistemes.
•Eines i estratègies per fomentar la participació ciutadana.
•Transitar de la participació a la co-creació: coneixement de les diferents metodologies d’innovació social i dinamització de grups.
•Co-creació.
•Design thinking.
•Focus grups.
•Learning by doing.
•Storytelling.
•Aprenentatge col·laboratiu.
•Creació de comunitat local.
•Eines i recursos per aplicar les tècniques.

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

•Dinàmiques de grup.
•Materials a l’aula virtual.
•Es combinaran exposicions de conceptes teòrics amb treballs grupals de tipus pràctic.
Es presenten experiències comunitàries i dels professionals, com també anàlisi en grups reduïts.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Gestió cultural local
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Gestió cultural local
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Gestió cultural local