Projectes, serveis i equipaments turístics

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial.
• Elaborar plans estratègics de turisme.
• Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

Semipresencial
Durada
60 h
Acció formativa

•Interpretar les dades sobre la informació turística.
•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.
•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.
•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.
•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

Semipresencial
Durada
30 h
Acció formativa

• Entendre la importància que actualment el màrqueting té en l’activitat turística.
• Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting turístic i analitzar-ne les fases de desplegament.
• Aplicar les principals eines de màrqueting turístic en l’activitat professional diària.
• Implementar les tècniques de màrqueting en la creació i la comercialització de productes turístics d’àmbit local.
• Aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting per a productes i destinacions turístiques.

Semipresencial
Durada
30 h