Lectura infantil i juvenil. Competència lectora

Acció formativa
Lectura infantil i juvenil. Competència lectora
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Curs destinat al personal de biblioteca que dinamitzi la lectura d'infants, oferint recursos sobre literatura infantil i juvenil.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Procés d'adquisició de la lectura
• Creixement i maduresa: dels imaginaris als primers textos
• Procés lector i adequació dels textos
• Primeres literatures
• Joves i lectures
• Poesia infantil
• Llibres de Coneixements infantils i juvenils
• Recursos per als professionals d'àrees infantils

• Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.
• Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

Curs teòric i pràctic. La metodologia se centrarà en debats entre els participants, i possibles lectures de breus textos recomanats per la docent.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent