Els Clubs de lectura per a joves en la biblioteca pública

Acció formativa
Els Clubs de lectura per a joves en la biblioteca pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a TB/TAB encarregat de crear i dinamitzar un club de lectura juvenil.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 17 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 8,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,5 h | Treball en línia 3,5 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•La dinamització del club de lectura pensant amb el públic.
•Característiques d'aquest tipus de públic.
•Com es relacionen entre ells.

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar un club de lectura a la biblioteca pública per als joves.

Cada sessió s’estructurarà al voltant d’una exposició de conceptes teòrics que s’hauran de treballar. Es realitzaran petits grups de treball per a treballar els conceptes exposats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent