El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics

Acció formativa
El factor infraestructura en la seguretat viària. Conceptes bàsics
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Personal d'Oficis / Oficials d'Obres públiques de la GS d’Infraestructures Viàries i Mobilitat vinculat a l'àmbit competencial de manteniment de carreteres, que desenvolupen les seves funcions dins l'àmbit de la conservació i el manteniment de ponts.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Accidentalitat: definició, conceptes bàsics. Jerarquització i mobilitat
. Elaboració de Plans Locals de Seguretat Viària
. Elements reductors de velocitat. Tipologies i criteris d’implantació.
. Exemple d’una actuació de Seguretat Viària
. Disseny d’espais de convivència amb prioritat per a vianants
. Els camins escolars
. Resolució d’un cas pràctic de millora de la seguretat viària.

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Exposició teòrica de conceptes bàsics.
Assistència
Assitència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat