Senyalització i seguretat viària

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Assolir els conceptes bàsics sobre accidentalitat.
. Reconèixer els factors de vulnerabilitat dels usuaris de la xarxa viària.
. Identificar solucions adients a les tipologies d’usuaris vulnerables.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Millorar els coneixements de senyalització relacionats amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Millorar els coneixements de senyalització en relació amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h