Acció formativa del BAF
Eficiència lectora
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Cap requisit previ
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial + en línia
Durada:
10.00 h
| Presencial   8.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   2.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

- Llegir amb rapidesa.
- Comprendre el que es llegeix.
- Adaptar la velocitat i la comprensió lectora al tipus de text que es llegeix i a la intenció o projecte per a la qual es llegeix.
- Recordar bé el que s’ha llegit.

Continguts
- Desenvolupar la capacitat visual per facilitar l’habilitat lectora.
- Augmentar la velocitat lectora..
- Augmentar la capacitat de lectura eficaç.
- Millora la comprensió lectora.
- Millorar la capacitat lectora en els seus tres eixos bàsics: saber llegir, llegir per aprendre i fer créixer el gust per la lectura.
Metodologia d'impartició
Combinació de l’exposició dialogada i treball individual. L’activitat de les sessions consistirà en plantejar una sèrie d’exercicis per tal que els participants siguin conscients del procés de lectura i de com millora la rapidesa i la comprensió. Entre les dues sessions els participants podran practicar amb el material allotjat a l'aula virtual.
Metodologia d'avaluació
Es passarà un test de rapisesa i comprensió en iniciar la formació i un altre en finalitzar-la. Els barems dels dos ítems han d'haver millorat.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari directiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Presidència Auxiliar protocol Aprenentatge permanent
Suport administratiu Presidència Secretari presidència Aprenentatge permanent
Suport operatiu Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Auxiliar geriatria Aprenentatge permanent
Suport operatiu Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Auxiliar infermeria Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar control ambiental local Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar laboratori medi ambient Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic auxiliar padró Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic auxiliar gestió consum/salut pública Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar restauració Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Operador comunicacions Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar paisatgista Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Delineant Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar operador fotogramètric Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar vies locals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Més d'una àrea Tècnic auxiliar relacions externes Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Controlador accessos Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Referent seguretat Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar disseny gràfic Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar gestió arxius gràfics Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar multimèdia Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar producció editorial Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar publicacions Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar seguretat Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Agent tributari Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar audiovisuals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica gràfica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar manteniment Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar prevenció riscos laborals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar sala control/oficina tècnica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar atenció a la dependència Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar educador Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar farmàcia Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar toxicomanies Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic control ambiental local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic laboratori químic/microbiològic Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic gestió participació ciutadana Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic comerç Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic consum Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic salut pública Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió turística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament infantil i primària Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament universitari i secundari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Tècnic educació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer agrícola Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer forestal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer territori Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió medi natural Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió ús públic espais naturals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Esports i Activitat Física Tècnic esports Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer camins/canals/ports Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer obres públiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic arqueologia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic geografia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic història Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic sistemes informació territorial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic anàlisi organitzacional Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic arquitectura Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret funció publica/relacions laborals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques socials Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic organització/processos Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Redactor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic arxivística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic correcció lingüística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió comunicació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió polítiques publiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió publicacions Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió sistemes i fons documentals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic multimèdia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic producció editorial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic relacions públiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Delegat protecció de dades Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Gestor tributari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Interventor delegat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic especialista en dret fiscal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió contractació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió patrimoni Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic informàtica Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic prevenció riscos laborals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic serveis econòmics Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic tributari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Educador Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Fisioterapeuta Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Infermer Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Metge medicina general Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic psiquiatria Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic toxicomanies Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic dietista Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic farmàcia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic joventut Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Terapeuta ocupacional Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Treballador social Aprenentatge permanent