Disseny creatiu en obra pública

Acció formativa
Disseny creatiu en obra pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Tècnics de la GSIVM involucrats en el procés de projectar i executar obres públiques.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 15
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 20,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 15,0 h | Treball en línia 5,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Historia de l’obra pública "utilitas, firmitas, venustas"
2. Necessitats, condicionants, alternatives. Visió holística de la solució
3. El disseny en el marc de la concepció i la discussió de solucions
4. El valor d’un disseny responsable
5. La sensibilitat pel patrimoni construït i natural en el que contextualitzem les nostres actuacions
6. Integració de la construcció en l’entorn
7. Tallers de creativitat aplicada a l’espai públic
- La importància de les fronteres de l’espai construït
- Xarxa viària i els seus marges
- Espai públic urbà
- Petites i grans estructures
- L’equipament de la infraestructura.

- Entendre que les obres públiques són un servei per a la societat i s'han de projectar considerant la perspectiva de l'usuari.
- Presa de consciencia com a creador (dissenyador).
- Adquirir una visió holística del disseny.
- Analitzar el procés creatiu.
- Tenir capacitat crítica per tal d'afavorir una millora contínua.

Sessions teòriques amb exemples pràctics d'aplicació i pràctiques en grup.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Assistència i participació en les sessions.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat