Acció formativa del BAF
Dinamitzador social digital en la biblioteca pública
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
- Adreçat a DIR/TB que s’encarregui de dinamitzar les activitats d’alfabetització i capacitació digital.
- Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació + en línia
Durada:
12.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   9.00 h
| Treball en línia   3.00 h
Nombre de participants:
Mínim 12
| Òptim  
15
| Màxim  
20
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Temàtica:
Objectius

•Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’escletxa digital.
•Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
•Apoderar els nens i nenes a través del joc, robòtica i programació.
•Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

Continguts
•Metodologies d’innovació social
•Coneixement de les diferents metodologies de dinamització de grups (co-creació, design thinking, learning by doing, etc.)
•Aprenentatge col·laboratiu
•Creació de comunitat local
•L’ús de la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva
•Conceptes de robòtica i programació
•Cultura maker i capacitació en l’ús de tecnologies de creació i fabricació digital
•Eines digitals de disseny
•Fabricació digital
Metodologia d'impartició
La sessió s’estructurarà combinant processos teòrics i pràctics. Coneixement de bones pràctiques. Cada participant haurà de proposar un projecte viable per la seva biblioteca.
Metodologia d'avaluació
S'avaluarà l'assistència i l'elaboració d'un projecte d'aplicació pràctica de dinamització digital realitzat pels participants.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent