Dinamitzador social digital en la biblioteca pública

Acció formativa
Dinamitzador social digital en la biblioteca pública
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a DIR/TB que s’encarregui de dinamitzar les activitats d’alfabetització i capacitació digital.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Metodologies d'innovació social
• Coneixement de les diferents metodologies de dinamització de grups (co-creació, design thinking, learning by doing, etc.)
• Aprenentatge col·laboratiu
• Creació de comunitat local
• L'ús de la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva
• Conceptes de robòtica i programació
• Cultura maker i capacitació en l'ús de tecnologies de creació i fabricació digital
• Eines digitals de disseny
• Fabricació digital

• Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d'activitats d'alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l'escletxa digital.
• Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)
• Apoderar els nens i nenes a través del joc, robòtica i programació.
• Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

La sessió s’estructurarà combinant processos teòrics i pràctics. Coneixement de bones pràctiques. Cada participant hauria de proposar un projecte viable per a la seva biblioteca.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Gestió cultural local
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Gestió cultural local
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Gestió cultural local