Consulta i localització Sierra

Acció formativa
Consulta i localització Sierra
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Curs destinat als professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 11 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació
Durada: 9,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Consulta i recuperació
•Introducció al catàleg
•Trencadís
•Client Sierra
•WebOPAC Aladí
•Enriquiment del catàleg

2. Localització d'exemplars
•Registre d’exemplar
•Alta d’exemplars (no lot)
•Modificació d’exemplars del lot
•Esborrar exemplars vs. Estat Baixa
•Fons especials
•Aplicatiu teixells
•Temes diversos i Preguntes + freqüents relatives als exemplars

3. Control de publicacions en sèrie

Aquesta formació està centrada en l'aprenentatge de les eines de gestió bibliotecària.

Exposició dels comandaments d'aquest mòdul del programa Sierra. Els participants fan pràctiques sobre els continguts exposats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent