Acció formativa del BAF
Catalogació a la Xarxa de Biblioteques Municipals
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
▪Personal bibliotecari que hagi de desenvolupar tasques de catalogació a les biblioteques de la Xarxa.
▪Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
20.00 h
| Presencial   20.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 8
| Òptim  
12
| Màxim  
24
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Objectius

▪Entendre el funcionament, la lògica i les concrecions dels camps MARC21 de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
▪Assimilar les principals diferències del nou estàndard de catalogació (RDA) en relació a les AACR2 (angloamericanes).
▪Entendre la lògica del model conceptual FRBR, base teòrica de les RDA, i les seves entitats principals.
▪Elaborar punts d'accés autoritzats per obra, expressió i autoria dins dels registres bibliogràfics.
▪Aprendre a catalogar en RDA els diferents tipus de materials que arriben a les biblioteques.

Continguts
1. MARC21
▪Introducció
▪Resum de camps
▪Estructura i funcionament del format MARC21 per a dades bibliogràfiques

2. RDA
▪Per què RDA?
▪FRBR-LRM
▪Generalitats de RDA
▪Transcripció
▪Tria de les fonts d'informació
▪Títol de les Manifestacions
▪Menció de responsabilitat
▪Menció d'edició
▪Menció de publicació
▪Menció de col·lecció
▪Identificació dels atributs de les Manifestacions
▪Tipus de suport físic
▪Identificació dels atributs de les Obres
▪Títols preferits
▪Punts d'accés autoritzats
▪Relacions en RDA
▪Materials: Pel·lícules, Mapes, Música popular, Revistes

3. Sierra
▪Manual de catalogació amb Sierra
Metodologia d'impartició
El curs està pensat per aprofitar l'element de presencialitat i la disposició d'ordinadors amb el programari de catalogació disponible, per realitzar treball eminentment pràctic, amb documents per catalogar a disposició dels alumnes.

Es faran introduccions teòriques a l'inici de cada sessió, però el corpus teòric principal el tindran disponible els alumnes al Gestforma.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent