Protocol i relacions institucionals

Definició

Organitzar i coordinar els actes oficials i institucionals, garantint el cumpliment del Reglament de protocol i el seguiment dels criteris protocol·laris i ceremonials escaients. Establir i mantenir des de la corporació unes adequades relacions tant externes (amb les entitats, les associacions municipals i la societat civil) com internes.

La competencia implica ...
Normativa reguladora del protocol aplicable a la corporació.
Organització d’actes oficials i institucionals.
Simbologia, reglament d’honors i distincions.
Atenció i acompanyament a visites externes.

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1957.jpg

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2053.jpg

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2894.jpg

En el primer podcast parlem de les precedències.

Es tracta d’ordenar persones i decidir qui va al davant i qui va al darrera. La base jurídica i d’obligat compliment és el RD 2099/1983. Aquest document ordena les autoritats en els actes oficials. En el cas del món autonòmic i local s’ha d’aplicar l’article 12. A més la tècnica del “pentinat” permet inserir els/les convidades que no es troben recollits en aquesta normativa però que són importants per l’acte i l’amfitrió decideix on els intercalarà.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
NOU
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2895.jpg

En el segon podcast tractem l’ordenament de les banderes.

La base jurídica és la Llei 39/1981, que estableix la col·locació d’aquests símbols territorials. Indica que s’han d’ubicar en alternança, parell o senar, segons cada cas. Quan sapiguem quantes banderes hem de situar a la presidència o a l’escenari aconsellem dibuixar un esquema per ubicar-les allà on toca, sense cometre errors. En l’àudio descobrirem que cada institució internacional marca l’ordenament de les seves banderes, de vegades alfabèticament en anglès, altres vegades en la llengua de cada país.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
NOU
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2896.jpg

En la tercera entrega descobrim els tractaments protocol·laris.

El tractament és una fórmula de cortesia que dirigim a algunes persones per raó del seu càrrec. Analitzem quins són els més coneguts i l’ordre correcte de com els hem de fer servir. És una notorietat que acompanya i va davant del nom i cognom de la personalitat.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
NOU
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2897.jpg

En la quarta gravació introduïm què són les presidències. Té una doble vessant, pot ser l’espai físic i també la persona que presideix un acte.
L’amfitrió és qui presideix un acte. Les presidències s’ordenen amb alternança, seguint el mateix criteri parell o senar que vam explicar amb les banderes. El president o presidenta d’un esdeveniment n’és el propietari i marca el ritme i el temps que durarà l’activitat.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
NOU
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Millorar les habilitats comunicatives i protocol·làries dels conductors.
- Perfeccionar les normes de comportament, confidencialitat i bones maneres en la conducció.

Canal
Presencial
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer la normativa en ordenament, tractaments i precedències.
- Conèixer les eines de protocol social per aplicar en situacions empresarials i actes més habituals.
- Assimilar l’aplicació del protocol en situacions empresarials de la institució i utilitzar les estratègies en les relacions internes/externes de l’ àmbit professional.

Canal
Presencial
Durada
8,0h