Protecció de dades de caràcter personal

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

1.Conèixer les funcions d’un Referent de protecció de dades a la Diputació de Barcelona.
2.Saber identificar els tractaments de dades personals que es duen a terme en el seu àmbit d’activitat.
3.Dominar els conceptes necessaris de protecció de dades per poder resoldre els casos més freqüents plantejats en el seu àmbit.
4.Comprendre les obligacions de la Diputació envers els tractaments de dades propis i els realitzats per compte dels Ens locals.
5.Saber elaborar clàusules informatives per a la recollida de dades.
6.Conèixer els procediments corporatius d’exercici de drets.
7.Detectar situacions de risc per als tractaments de dades del seu àmbit.
8.Saber identificar violacions de seguretat i com actuar.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Comprendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.
. Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.
. Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades.
. Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h