Gestió documental i arxiu

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

•Identificar els procediments més habituals en el tractament arxivístic dels fons i col·leccions de fotografies.
•Conèixer les principals mesures de preservació.
•Atendre les especificitats d'aquests materials quant a la intervenció a nivell documental.
•Plantejar la intervenció arxivística en imatges digitals.
•Aquesta acció formativa introdueix en els coneixements tant teòrics com pràctics del tractament dels fons i col·leccions de fotografies.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

•Identificar els procediments més habituals en el tractament arxivístic dels fons i col·leccions de fotografies.
•Conèixer les principals mesures de preservació.
•Atendre les especificitats d'aquests materials quant a la intervenció a nivell documental.
•Plantejar la intervenció arxivística en imatges digitals.
•Aquesta acció formativa introdueix en els coneixements tant teòrics com pràctics del tractament dels fons i col·leccions de fotografies.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h