Gestió de processos i e-administració

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

· Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
· Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
· Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació més accessible i propera a la ciutadania.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
1,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Entendre les bases de l'ENS i la seva afectació jurídica, organitzacional i tecnològica a la corporació local
. Concebre l'ENS com a metodologia estàndard de gestió de la seguretat a les administracions públiques
. Identificar les etapes que s'han de seguir per establir un Pla d'adequació a l'ENS, la seva implantació i seguiment continuat.
. Comprendre la gestió de riscos en l'ENS.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

• Identificar la informació objecte de transparència activa segons la normativa.
• Donar pautes per a la elaboració i publicació de conjunts de dades en format reutilitzable.
• Fer més comprensible el què publiquem des de les diferents plataformes de difusió de la informació pública.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

· Identificar la informació objecte de transparència activa.
· Donar pautes per a la publicació de conjunts de dades.
· Fomentar la reutilització de les dades que es generen des de la Diputació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

· Identificar els principals aspectes a millorar en la reutilització de les dades que es generen des de la Diputació.
· Facilitar recursos alhora de generar documentació que faciliti la reutilització de dades.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,0 h