Educació i sensibilització mediambiental

Definició

Analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt de projectes i d’actuacions que, han de permetre als ajuntaments de la província desenvolupar tasques d'informació, divulgació i educació ambiental que potenciïn la sensibilització de la població i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals, avaluant-ne els seus resultats.

La competencia implica ...
Finalitat i estructura de les campanyes i activitats de sensibilització mediambiental.
Elaboració de materials audiovisuals i multimèdia de difusió mediambiental.
Eines 2.0. per a l'educació i sensibilització mediambiental.
Educació mediambiental i currículum formatiu de les diferents etapes del sistema educatiu.
Plans de comunicació ambiental i de participació ciutadana: tècniques i estratègies.
Disseny i configuració de plans de formació ambiental.
Xarxes de cooperació i intercanvi: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Coneixement de referències i experiències reeixides municipals en sensibilització i educació mediambiental.

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2148.jpg

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2149.jpg

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics. La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir les habilitats necessàries per fer una bona redacció dels textos.
• Adquirir coneixements avançats en l'ús d’Instagram: coneixements bàsics de llenguatge fotogràfic i d’elaboració de vídeos curts.
• Millorar l’estratègia i planificació de les publicacions per rendibilitzar el temps dedicat.

Canal
Presencial
Durada
10,5h