Localització de l'Agenda 2030 i educació per a la ciutadania global: Un diàleg imprescindible

Recurs
Localització de l'Agenda 2030 i educació per a la ciutadania global: Un diàleg imprescindible

Document que sistematitza els treballs de recerca previs i els continguts tractats a l’Espai de treball i intercanvi dels Plans Municipals d’EpD. Analitza els elements de connexió entre Educació per a la Ciutadania Global i Agenda 2030 i els beneficis d’un treball conjunt en termes de capacitat de transformació.

Tipus de recurs:
Manual
Format:
PDF
Agrupació:
Cooperació al desenvolupament
Promotor:
Direcció de Relacions Internacionals
Col·lecció:

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Recursos relacionats