La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats

Recurs
La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats

Document que recull un conjunt de reflexions i anàlisis entorn dels contextos, els reptes i les oportunitats que afronten els municipis de fins a 20.000 habitants de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Tipus de recurs:
Manual
Format:
PDF
Agrupació:
Cooperació al desenvolupament
Promotor:
Direcció de Relacions Internacionals
Col·lecció:

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Recursos relacionats

 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2731.jpg

  Instància de diàleg i reflexió per tal de crear aliances polítiques entre governs locals iberoamericans progressistes liderats per dones. L’objectiu és reforçar el lideratge feminista per tal d’avançar cap a la construcció de polítiques locals des d’un enfocament feminista.

  Tipus de recurs
  Ponència
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2708.jpg

  Infoanimació que introdueix el concepte de coherència de polítiques per al densenvolupament (CPD) i dona a conèixer la importància d’aquest enfocament de treball a nivell local per reduir els impactes negatius de les nostres polítiques en el desenvolupament global.

  Format
  Vídeo
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2711.jpg

  Vídeo que introdueix el concepte d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global i posa en valor la importància de treballar-ho des dels governs locals

  Tipus de recurs
  Manual
  Format
  Vídeo
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2733.jpg

  Estudi que recull els principals debats, reflexions i recomanacions que es van produir durant la VII Conferència de l’Observatori de la Cooperación Descentralizada celebrada a Montevideo el desembre de 2019.

  Tipus de recurs
  Ponència
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2706.jpg

  Material autoformatiu sobre la transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament que inclou una eina informàtica que permet fer un exercici d’autovaloració i identificar punts forts i punts febles per tal d’aplicar mesures correctives.

  Tipus de recurs
  Guia de projecte o servei
  Format
  Material en línia
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2710.jpg

  Document que sistematitza els treballs de recerca previs i els continguts tractats a l’Espai de treball i intercanvi dels Plans Municipals d’EpD. Analitza els elements de connexió entre Educació per a la Ciutadania Global i Agenda 2030 i els beneficis d’un treball conjunt en termes de capacitat de transformació.

  Tipus de recurs
  Manual
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2732.jpg

  Mecanismes i recursos narratius i visuals que faciliten la construcció de campanyes per a la justícia global que contribueixen a formar una ciutadania més critica i compromesa amb la transformació social.

  Tipus de recurs
  Ponència
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2741.jpg

  L’estudi incorpora els debats i declaracions dels i de les participants en la VIII Conferencia del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL celebrada els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2022 a Barcelona. Recull conclusions i recomanacions sobre com reforçar el paper de la cooperació descentralitzada per avançar cap a polítiques públiques transformadores, des d’una agenda basada en els drets humans i la justícia global.

  Tipus de recurs
  Recull d'escrits
  Format
  PDF
  Resource new until
  Nou