Recurs formatiu
Gestió de projectes #06. Metodologia Agile de projectes

Els entorns V.U.C.A propicien que la metodologia Agile vagi desenvolupant-se i oferint noves eines. Aquesta meodologia es basa en tres principis bàsics: adaptar-se als canvis, entregar valor de manera sostinguda i fer-ho en períodes curts de temps.
Kanban i Scrum són maneres de fer relacionades amb aquesta metodologia. En què cosisteixen? Com triar-ne una o altra? Quins canvis cal que faci l'equip? I quins cadascun dels seus membres?

Tipus de recurs:
Entrevista
Format:
Àudio
Promotor:
Direcció de Serveis de Formació
Descriptor:
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Cultura Director bibliobús Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Educació Director CRTTT Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap subsecció Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Més d'una àrea Supervisor Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic control ambiental local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic laboratori químic/microbiològic Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic gestió participació ciutadana Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic salut pública Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic comerç Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic consum Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió turística Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament universitari i secundari Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Educació Tècnic educació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament infantil i primària Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer forestal Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió medi natural Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer territori Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió ús públic espais naturals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer agrícola Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Esports i Activitat Física Tècnic esports Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic sistemes informació territorial Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic geografia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer obres públiques Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic arqueologia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic història Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer camins/canals/ports Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic anàlisi organitzacional Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret funció publica/relacions laborals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques socials Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic arquitectura Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic organització/processos Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió sistemes i fons documentals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic multimèdia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic correcció lingüística Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic producció editorial Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió comunicació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió polítiques publiques Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic relacions públiques Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Redactor Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió publicacions Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Presidència Tècnic arxivística Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic especialista en dret fiscal Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió contractació Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic informàtica Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió patrimoni Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic prevenció riscos laborals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic serveis econòmics Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Delegat protecció de dades Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Interventor delegat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Metge medicina general Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic psiquiatria Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic toxicomanies Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic joventut Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Terapeuta ocupacional Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Educador Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Treballador social Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic dietista Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Fisioterapeuta Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic farmàcia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Infermer Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Recursos relacionats

 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Aquest recurs formatiu explica què és una memòria de gestió i com organitzar la informació, els gràfics i les taules, per construir un discurs lògic, coherent i atractiu. També mostra com fer la…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Aquest recurs formatiu explica què és una memòria de gestió i com organitzar la informació, els gràfics i les taules, per construir un discurs lògic, coherent i atractiu. També mostra com fer la…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  En aquest material trobareu una introducció a les possibilitats de l'excel com a full de càlcul estadístic, explicacions dels conceptes estadístics bàsics, la descripció de variables…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  En aquest material trobareu una introducció a les possibilitats de l'excel com a full de càlcul estadístic, explicacions dels conceptes estadístics bàsics, la descripció de variables…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  En aquests mòduls trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la direcció de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Elements bàsics; 2. La direcció de projectes a l’…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  En aquests mòduls trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la direcció de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Elements bàsics; 2. La direcció de projectes a l’…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Aproximació al concepte d'indicador i a les qüestions clau a considerar per a la seva elaboració i classificació.
  En aquesta aproximació, s'hi estudia la relació entre els…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Aproximació al concepte d'indicador i a les qüestions clau a considerar per a la seva elaboració i classificació.
  En aquesta aproximació, s'hi estudia la relació entre els…

  Col·lecció:
  Manual de formació
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia