Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics

Acció formativa

Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
8
Màxim
8
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Tipus i composició elèctrode.
- Coneixement i regulació de la màquina de soldadura elèctrica.
- Elecció de l'elèctrode en funció del material a soldar.
- Soldadura amb elèctrode per punts.
- Soldadura amb elèctrodes en cordó.
- Soldadura de cordó en horitzontal.
- Soldadura de cordó en angle.
- Soldadura en cornisa.
- Soldadura en sostre.
- Soldadura vertical.

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.
- Regular la màquina de soldadura elèctrica.
- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

A partir de les explicacions del docent i de l'observació de les demostracions d'aplicació, els alumnes practiquen els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Proves d’aprenentatge
S'avaluaràn les activitats dels participants en aplicar els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis