Instal·lacions de climatització

Acció formativa

Instal·lacions de climatització

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
6
Òptim
8
Màxim
10
Canal
Presencial
Durada:
15 h
Presencial
15 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Connexió d’unitats exterior i interior.
- Vàlvules inversores.
- Tubs normalitzats.
- Accessoris d’unió.

- Muntar un equip d’aire condicionat tipus split, fer el buit i recuperar el refrigerant.
- Conèixer el funcionament d'una bomba de calor.
- Reparar una bomba de calor.
- Posar en marxa les instal·lacions.

Taller pràctic on aplicar els diferents continguts relacionats amb la temàtica.
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis