Gestió de fons i col·leccions de fotografies

Acció formativa

Gestió de fons i col·leccions de fotografies

Àrea promotor de formació
Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
25
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Anàlisi i identificació dels materials fotogràfics i els estàndards (NODACSEPIADES) .- Classificació i descripció.- Mesures fonamentals per a la conservació. - Imatge digital: formats gràfics d'arxiu.- Estratègies per a la seva preservació.

Identificar els procediments més habituals en el tractament arxivístic dels fons i col·leccions de fotografies.Conèixer les principals mesures de preservació. Atendre les especificitats d'aquests materials quant a la intervenció a nivell documental.Plantejar la intervenció arxivística en imatges digitals.Aquesta acció formativa introdueix en els coneixements tant teòrics com pràctics del tractament dels fons i col·leccions de fotografies.

Certificat d’assistència

Destinataris