Vigilància i seguretat

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Objectius generals:
• Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció.

Objectius específics:
• Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
• Conèixer el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
• Conèixer les funcions específiques dins dels documents d’autoprotecció.
• Conèixer els procediments de comunicació interna i externa.
• Conèixer els mitjans materials de detecció d’emergències.
• Conèixer els rols i funcions dels equips d’emergència.

Presencial
Durada
2 h