Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Comprendre la lògica del qualificador.
Conèixer els elements (activitats) que es poden qualificar i tipus de qualificacions (puntuació, escala o rúbrica).
Comprendre el funcionament del Tauler del Qualificador.
Parametritzar un qualificador senzill.
Introduir qualificacions al qualificador de diverses formes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Coneixer els criteris fonalmentals per presentar i organitzar correctament un aula virtual.
Identificar les eines de Moodle per organtizar i presentar una aula virtual.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Compendre la lògica de la comunicació dintre d'un aula virtual.
Aplicar una estratègia de comunicació clara pel participant en un curs virtual.
Conèixer eines i funcionalitats que serveixen per optimitzar la comunicació i els missatges que es tralladen als participants.
Compendre l'impacte de la comunicació virtual al correu electrònic.
Aplicar les claus per la redacció de missatges en fòrum i missatgeria privada.
Implementar millores en el sistema de comunicació i incorporar canvis.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els aspectes fonamentals d'un aula virtual.
- Crear un aula virtual per fer cursos en línia molt senzills.
- Editar una aula virtual amb els recursos i activitats més habituals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h