Protocol i relacions institucionals

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Els tractaments protocol·laris són títols de cortesia que es donen a una persona per la seva autoritat, càrrec o categoria social. El manual tracta els criteris d’ús i presenta una llista de càrrecs amb tractament protocol·lari a considerar en la redacció de textos administratius.   

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Atenció protocol·lària
Recurs

És un manual pensat com a eina de consulta per tenir punts de referència de situacions protocol·laries recorrents que es donen en l’Administració local. S’hi han reflectit una varietat d’actes característics que pretenen servir d’orientació per al personal dels ajuntaments.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Atenció protocol·lària