Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Què és el BIM? - Fonaments de la metodologia de treball BIM i els estàndards acceptats.- Marc normatiu actual en relació al BIM.- Què, qui, com i quan d'un projecte desenvolupat amb BIM: el Pla d'execució del BIM.- Consulta i extracció de dades geomètriques dels models BIM.- Coordinació de models BIM i anàlisi de conflictes. Revisió i auditories .- Casos d'ús del BIM per a la gestió.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'edificació.

Presencial
Durada
10 h