Programes d'igualtat de gènere

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Afavorir la transversalitat de gènere en els projectes i programes que s’impulsen des de la Diputació de Barcelona, incidint en quins són els punts clau en l’àmbit de l’atenció a les persones

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.- Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.- Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Conèixer la guia d’ indicadors de gènere per avaluar programes i serveis .Revisar i analitzar la proposta bàsica d’ indicadors de gènereReforçar competències d’anàlisi vers el procés d’avaluació amb enfocament de gènereReflexionar sobre les pautes per a la construcció dindicadors de gènere de de l’ àmbit professional propi.

Presencial
Durada
8 h