Presa de decisions

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs teòric es proposa una metodologia per analitzar problemes i trobar solucions en sis passos. També s'explica com formular objectius clars i mesurables. Per últim, es mostra com un problema de decisió es pot representar mitjançant un arbre de decisió i com es defineix un pla d'acció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Recurs

El contingut d’aquest manual s’orienta a donar els coneixements i els recursos per desenvolupar les habilitats de pensament visual amb tècniques manuals, tenint en compte que en aquestes es fonamenta la pràctica tant dels mapes mentals com el visual thinking i que constitueixen la base de qualsevol procés de pensament.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Mapes mentals i visual thinking