Plans d'autoprotecció

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció: dirigir i comandar les actuacions necessàries en cas d’emergència.
•Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
•Conèixer detalladament el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
•Conèixer els procediments de comunicació i coordinació d’emergències.
•Conèixer les funcions específiques dels equips d’emergència.
•Conèixer els recursos per eliminar, reduir o minimitzar els efectes d’una emergència sobre les persones.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció.
•Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
•Conèixer detalladament el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
•Conèixer els procediments de comunicació i coordinació d’emergències.•Conèixer les funcions específiques dels equips d’emergència.
•Establir unes pautes d’actuació per eliminar, reduir o minimitzar els efectes d’una emergència sobre les persones.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h