Planificació, disseny i gestió d'espais urbans

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per una alineació.- Conèixer el criteris de selecció d'espècies d'arbrat viari.- Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds, així com el cercador d'arbrat viari via web de la Diba.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

* Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies en diferents entorns.* Conèixer el criteris de selecció d'espècies de verd urbà.* Saber utilitzar la guia com a eina d'ajuda a la planificació, selecció i gestió dels verds de carrers, places i altres espais, així com el cercador via web de la Diba.

Presencial
Durada
20 h