Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Presa de consciencia com a creador (dissenyador). Entendre que les obres públiques són un servei per a la societat i s’han de projectar considerant la perspectiva del usuari.
- Adquirir una visió hol·lística del disseny. Analitzar determinats problemes com una realitat complexa amb tots el elements de judici significatius possibles.
- Analitzar el procés creatiu. Un canvi en l'enfocament ha de representar un canvi en la manera d'aproximar-se i abordar el problema.
- Cuidar els detalls. Els petits detalls donen la personalitat a una obra i permeten entendre la seva globalitat. L’estètica ha de tenir un paper més important.
- Tenir capacitat per a ser crítics per a afavorir una millora contínua.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Adquirir un coneixement suficient per poder supervisar adequadament els treballs que encarrega la Gerència

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària a les vies de la xarxa de carreteres de la Diba

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre factors bàsics a considerar en el projecte i direcció d'obra

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Reconèixer les principals patologies dels ponts i definir propostes d'actuació

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Millorar el coneixement de la normativa en la redacció d'informes, projectes, en la gestió i explotació de les carreteres de la Diputació de Barcelona.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements d’accessibilitat a la via pública.

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conscienciar de la importància dels serveis existents durant el desenvolupament d’un projecte o una obra.
- Aprendre la nomenclatura bàsica utilitzada per les companyies.
- Poder plantejar alternatives senzilles als serveis afectats.

Presencial
Durada
12 h