Gestió del canvi i lideratge

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Conferència a càrrec de María Dapena, cap de recursos humans i formació de l'Ajuntament de Vigo des de 2006, experta en assetjament laboral, formadora de formadors i especialista en lideratge i innovació. Analitza el singular context actual, des d'una perspectiva sociològica i històrica, incidint en la consideració de sector públic com a pal de paller de la societat en situacions crítiques.
Col·lecció "Converses Directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del canvi
Acció formativa

Acció exclusiva orientada a l’enfortiment i apoderament del rol de Cap de Zona.Prendre consciència de la ubicació real dins del rol professional de cap de zona i trencar les barreres mentals i emocionals, sovint inconscients, quant a la capacitat de lideratge d’equips, persones i projectes a través d’una metodologia innovadora i efectiva.

Presencial
Durada
7 h
Acció formativa

Aconseguir, mitjançant el joc i la idea del compromís, inspirar a les direccions per tal que liderin el projecte de la biblioteca, i desenvolupin el talent del seu equip, superant les pors i incerteses en què es poden trobar immerses.Sensibilitzar les direccions a experimentar el canvi com una oportunitat per promoure la transformació com part natural de la cultura organitzativa.

Presencial
Durada
6 h
Acció formativa

•Aconseguir mitjançant la conferència i les dinàmiques previstes inspirar a les direccions per tal que liderin el projecte de la biblioteca, i desenvolupin el talent del seu equip, superant les pors i incerteses en que es poden trobar immerses.•Sensibilitzar a les direccions a experimentar el canvi com una oportunitat per promoure la transformació com part natural de la cultura organitzativa.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer eines i estratègies basades en el coaching que afavoreixen el lideratge en processos de canvi.Entrenar en les habilitats interpersonals que poden potenciar o entorpir l’execució de les funcions de comandament i directives.Enfortir algunes de les competències personals clau en la conducció d'equips.

Videoformació
Durada
14 h