Gestió de serveis d'habitatge

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i participar en un espai d’intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d’habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.
• Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.
• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement
. Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària.
. Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h