Gestió de serveis d'habitatge

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Conèixer i participar en un espai d’intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d’habitatge. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.• Fer ús i promoure la transferibilitat del coneixement.• Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Conèixer i participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències per als professionals dels serveis locals d'habitatge per promoure la transferibilitat del coneixement- Conèixer, desenvolupar i impulsar el treball en xarxa i l'intercanvi d'experiències entre tots els professionals que treballen en l'àmbit local relacionat amb l'habitatge

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d’intermediació hipotecària. Conèixer aspectes molt específics i d’actualitat.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Participar en un espai d'intercanvi de coneixements i d'experiències entre els professionals dels serveis d'intermediació hipotecària. - Conèixer aspectes molt específics i d'actualitat.

Videoformació
Durada
3 h