Gestió cultural local

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’escletxa digital.Apoderar els ciutadans adults creant programacions que donin resposta als seus processos vitals (laboral, social, cultural, memòria i patrimoni, oci, creació, etc.)Apoderar els nenes i nenes a través del joc, robòtica i programació. Aprendre a utilitzar la tecnologia com a eina de transformació social inclusiva.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

Videoformació amb aula virtual
Durada
6 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h