Comptabilitat

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Millorar els processos vinculats a la gestió de les dades pressupostàries i administratives, per a la realització d'acords d'adjudicació i execució amb terceres persones mitjançant l'aplicació informàtica SAP-SIGC

Presencial
Durada
20 h