La gestió pública davant la planificació estratègica

Recurs
La gestió pública davant la planificació estratègica

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs:
Guia de projecte o servei
Format:
PDF
Agrupació:
Planificació estratègica territorial
Promotor:
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Col·lecció:

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

Recursos relacionats

 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2163.jpg

  La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
  El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
  En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
  En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
  Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

  Tipus de recurs
  Guia de projecte o servei
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2160.jpg

  La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
  La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
  Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

  Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
  Tipus de recurs
  Guia de projecte o servei
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2161.jpg

  La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
  El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
  Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

  Tipus de recurs
  Guia de projecte o servei
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2503.jpg

  Aquesta guia té per objectiu identificar què és la innovació verda i com, des de la promoció econòmica local, és poden incentivar noves activitats econòmiques locals vinculades a l'energia local, l'economia circular, la mobilitat sostenible, la regeneració urbana, o als serveis ecosistèmics. Per fer-ho es proposen prototipar nous dispositius de promoció econòmica.

  Innovació verda
  Tipus de recurs
  Manual
  Format
  Material en línia
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2363.jpg

  El Cicle de Converses Directives, dirigit especialment als directius públics i comandaments de la Diputació de Barcelona i dels governs locals recull oes aportacions que professionals de reconegut prestigi en l’àmbit directiu professional i comunicatiu il·lustren temes molt significatius pel que fa a la innovació, el talent, la motivació, la tecnologia, la comunicació, l’ètica i la intel·ligència artificial, entre d’altres.
  Col·lecció "Converses Directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

  Converses Directives
  Tipus de recurs
  Recopilació
  Format
  PDF
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2734.jpg

  El document recull disset consideracions sobre el paper que té i que pot tenir l’Economia Social i Solidària en la localització i consecució dels objectius marcats en l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides des de l’escala territorial local, així com dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que es deriven d’aquesta. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

  Tipus de recurs
  Recopilació
  Format
  Material en línia
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2705.jpg

  Aquesta publicació té per objectiu facilitar al món local una caixa d’eines completa de polítiques públiques d’economia social i solidària que serveixi per intervenir en una realitat social i territorial diversa. El treball extreu aprenentatges de la feina feta pels ajuntaments amb les comunitats locals en aquest període, i incorpora una mirada cap al futur. S’elabora una tipologia de polítiques públiques i es proposen uns criteris generals per posar-les en marxa.

  Tipus de recurs
  Guia de projecte o servei
  Format
  Material en línia
 • Recurs

  https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2735.jpg

  El document recull tretze consideracions sobre la dimensió territorial de l’economia social i solidària, la seva vinculació al territori, i com contribueix en el desenvolupament local d’aquest mateix territori, ja sigui urbà o rural. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

  Tipus de recurs
  Recopilació
  Format
  Material en línia