XV Jornada tècnica de mobilitat: PMUS mirades de futur

Acció formativa
XV Jornada tècnica de mobilitat: PMUS mirades de futur
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Adreçada a responsables municipals, a personal tècnic local i a tot aquell personal relacionat amb el tema d'infraestructures viàries, mobilitat i seguretat viària.
Nombre de participants: Mínim 50 | Òptim 100 | Màxim 300
Canal:
Videoformació
Durada: 5,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 5,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
jornada

Programa, avaluació i acreditació

Part I: El futur dels PMUS
. PMUS "estat de l'art"
. Exemples de ciutats amb reconeixements dels seus PMUS
. Presentació de l'Estudi d'avaluació PMUS i noves eines de suport als municipis (HM)

Part II: Nous reptes dels PMUS
. Zones de baixes emissions
. Distribució urbana de mercaderies
. Dades
. Carrers a 30 km/h
. Comunicació
. Ciutat 15 minuts
. Mobilitat als centres de treball
. Salut
. Gènere.

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

- Ponències d'experts en les matèries, presentacions de diverses experiències i debat.
Assistència
- Assitència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Delineant Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic auxiliar Infraestructures i espais naturals Tècnic auxiliar vies locals Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer agrícola Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat