Xarxes socials: què podem publicar per difondre millor la biblioteca?

Acció formativa
Xarxes socials: què podem publicar per difondre millor la biblioteca?
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Curs adreçat a personal de biblioteques que gestioni les xarxes socials del seu equipament.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 17 | Màxim 20
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 6,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Introducció als conceptes relacionats amb l’estratègia de continguts i les xarxes socials.
•Definició d’objectius per l’estratègia.
•Identificació de l’audiència de la biblioteca.
•Descripció de la línia editorial més adient.
•Formats i vies de distribució dels continguts a les principals xarxes socials.
•Màrqueting de continguts i curació de continguts dins l’estratègia de continguts.
•Calendari editorial segons els recursos disponibles.
•Creació d’un pla de continguts seguint una plantilla.

•Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
•Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
•Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

Hi haurà una part teòrica amb exemples aplicables a les biblioteques. Es realitzaran dinàmiques en petits grups. També es realitzaran exercicis per tal que les biblioteques puguin anar definint la seva estratègia de continguts.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Per l’obtenció del certificat d’aprofitament és requereix el 100% d’assistència a les videoformacions i haver realitzat i obtingut una puntuació mínima en les activitats establertes pel docent.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent