Acció formativa del BAF
Xarxes socials: com ens hem d’organitzar per gestionar millor les xarxes des de les biblioteques públiques
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
- Curs adreçat a personal de biblioteques que gestioni les xarxes socials del seu equipament.
- Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació + en línia
Durada:
12.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   9.00 h
| Treball en línia   3.00 h
Nombre de participants:
Mínim 12
| Òptim  
17
| Màxim  
20
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Objectius

•Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
•Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
•Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

Continguts
•Introducció als conceptes relacionats amb l’estratègia de continguts i les xarxes socials.
•Definició d’objectius per l’estratègia.
•Identificació de l’audiència de la biblioteca.
•Descripció de la línia editorial més adient.
•Formats i vies de distribució dels continguts a les principals xarxes socials.
•Màrqueting de continguts i curació de continguts dins l’estratègia de continguts.
•Calendari editorial segons els recursos disponibles.
•Creació d’un pla de continguts seguint una plantilla.
Metodologia d'impartició
Hi haurà una part teòrica amb exemples aplicables a les biblioteques. Es realitzaran dinàmiques en petits grups. També es realitzaran exercicis per tal que les biblioteques puguin anar definint la seva estratègia de continguts.
Metodologia d'avaluació
Per l’obtenció del certificat d’aprofitament és requereix el 100% d’assistència a les videoformacions i haver realitzat i obtingut una puntuació mínima en les activitats establertes pel docent.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent