Ús de xarxes socials en clau de divulgació i conservació de la XPN

Acció formativa
Ús de xarxes socials en clau de divulgació i conservació de la XPN
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
Tècnics de comunicació de la GSEN, tècnics d'ús públic i educació ambiental de la OTPN, directors de parcs i altres responsables en xarxes socials de la Gerència.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Les xarxes socials (XS) de la XPN
. Aplicació dels protocols de bones pràctiques en les XS de la XPN
. Com millorar la reputació en línia
. Tècniques i recomanacions de millora per publicar en Facebook
. Tècniques i recomanacions de millora per publicar en Instagram
. Tècniques i recomanacions de millora per publicar en Twitter.

. Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.
. Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.
. Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories)
. Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

. Curs teòric basat en exemples que puguin ser aplicables des d'un punt de vista pràctic.
. Es promourà la participació activa dels alumnes i s'ensenyaran estratègies i eines amb casos pràctics de comunicació en XS de la Xarxa de Parcs Naturals.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Educació i sensibilització mediambiental
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials