Taller sobre participació en òrgans de selecció a l’Administració local

Acció formativa
Taller sobre participació en òrgans de selecció a l’Administració local
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Aquest taller va única i exclusivament adreçat al grup de persones que formaran part dels tribunals de selecció de personal per a les biblioteques. El grup el formen: 34 persones de la Xarxa de Biblioteques Municipals, direccions i caps de zona, i 8 persones de la Gerència de Serveis de Biblioteques (caps de secció, caps d'unitat i tècniques bibliotecàries).
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Videoformació
Durada: 2,5 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,5 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

•Procediment intern i circuit establert per la Gerència. Protocol.
•Rol de cadascun dels agents que intervenen.
•Documentació a Intrabib. Faq's.
•Aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.
•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció; condicions, rols i responsabilitats dels seus membres; (presidència, secretaria, vocals); abstenció i recusació; l’activitat del tribunals quant a preparació, correcció i qualificació de les proves, valoració de mèrits; reclamacions i vots particulars.
•Possibilitat de constitució i actuació telemàtica.

•Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.
•Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.
•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

Es farà un taller teoricopràctic, que inclou dinàmiques pels participants per aconseguir la seva participació i una millor integració dels coneixements. Es realitzen dues sessions:1a. Sessió: Introducció i procediments, per part de la Unitat de Suport Professional (aproximadament 1.30 h). Aquesta sessió s’adreça a tot el grup. S’hi inclou alguna dinàmica de participació dels participants.2a. Sessió: Contingut administratiu, per part del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal (1.30 h). Sessió eminentment pràctica amb dinàmiques de participació. Aquesta sessió s’adreça a grups de màxim 15 persones.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Treball transversal en la prestació de serveis
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Treball transversal en la prestació de serveis
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Treball transversal en la prestació de serveis
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Aprenentatge permanent