Taller d'elaboració de clàusules contractuals i de convenis de protecció de dades

Acció formativa
Taller d'elaboració de clàusules contractuals i de convenis de protecció de dades
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits:
Referents de protecció de dades
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 4,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Responsable del tractament i Encarregat del tractament: com identificar-los.
2. Obligacions generals de responsables i encarregats segons el RGPD i resta de normativa de protecció de dades.
3. Seguretat de les dades personals.
4. Avaluació de l'impacte i consulta prèvia.
5. El Delegat de Protecció de Dades (DPD)
6. Codis de conducta i certificació.
7. Aplicació de les obligacions de protecció de dades als PPT i als PCAP.
8. Aplicació de les obligacions de protecció de dades als contractes menors.
9. Aplicació de les obligacions de protecció de dades en la redacció dels convenis.

. Comprendre els fonaments bàsics establerts en la regulació de Protecció de Dades.
. Assolir els coneixements bàsics sobre la normativa de protecció de dades de caràcter personal, sobre la recollida i la conservació de les dades, així com els usos i cessions que es poden realitzar.
. Implantar en les seves tasques l'aplicació de les obligacions de protecció de dades.
. Potenciar la difusió entre la resta del personal la cultura en Protecció de Dades.

Es combinarà l'exposició teòrica dialogada, oberta a preguntes i a aportacions dels assistent; la posada en comú i el treball sobre casos pràctics i l'experiència dels participants.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Referent corporatiu Més d'una àrea Referent protecció dades caràcter personal Protecció de dades de caràcter personal
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic gestió contractació Contractació administrativa