Taller d'assertivitat

Acció formativa
Taller d'assertivitat
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Estils comunicatius: Agressiu, Passiu, Assertiu.
- Estil assertiu: Actitud, Posicionament, Intenció.
- Tècniques assertives: Disc trencat. Ajornament assertiu. Processar el canvi. Acord assertiu. Pregunta assertiva. Negació assertiva. Escolta assertiva. Escolta externa. Escolta interna.

- Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
- Conèixer l'estil assertiu i conèixer tècniques assertives
- Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Inicialment sempre hi haurà una explicació teòrica amb exposició oral o mitjançat visionat de vídeos. Dels conceptes que es donin hi haurà una reflexió-debat, una dinàmica posterior (estil roll-playing per exemple) i un debriefing (metodologia que permet parlar del que ha succeït, fer anàlisis autocrític mitjançant un facilitador i extreure l'aprenentatge dels participants
Proves d’aprenentatge
Participar en les activitats proposades pel docent superant els criteris d'avaluació establerts.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Comprensió interpersonal
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar farmàcia Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar toxicomanies Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic toxicomanies Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Comprensió interpersonal