Soldadura Mig - Mag

Acció formativa
Soldadura Mig - Mag
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Per accedir a aquest taller, és important tenir coneixements bàsics en soldadura elèctrica.
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 8 | Màxim 8
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

Tipus i composició de fil.
Regulació i coneixement de la màquina.
Pràctica soldadura Mig . Mag:
- Soldadura horitzontal en cordó.
- Soldadura en cordó.
- Soldadura de cordó en angle.
- Soldadura en cornisa.

- Conèixer els diferents tipus i composició de fil.
- Conèixer i regular la màquina.
- Aplicar la soldadura Mig . Mag.

A partir de les explicacions del docent i de l'observació de les demostracions d'aplicació, els alumnes practiquen els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Assistència
Proves d’aprenentatge
S'avaluaràn les activitats dels participants en aplicar els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis