Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics

Acció formativa
Soldadura elèctrica. Coneixements bàsics
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 8 | Màxim 8
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Tipus i composició elèctrode.
- Coneixement i regulació de la màquina de soldadura elèctrica.
- Elecció de l'elèctrode en funció del material a soldar.
- Soldadura amb elèctrode per punts.
- Soldadura amb elèctrodes en cordó.
- Soldadura de cordó en horitzontal.
- Soldadura de cordó en angle.
- Soldadura en cornisa.
- Soldadura en sostre.
- Soldadura vertical.

- Conèixer els diferents tipus d'elèctrodes i la seva composició.
- Regular la màquina de soldadura elèctrica.
- Elegir l'elèctrode en funció del material a soldar.

A partir de les explicacions del docent i de l'observació de les demostracions d'aplicació, els alumnes practiquen els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Assistència
Proves d’aprenentatge
S'avaluaràn les activitats dels participants en aplicar els diferents tipus de soldadura que s'indiquen en el programa del taller.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Instal·lador Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis