Sistemes de coordinació de professionals del servei d'informació de la XPN

Acció formativa
Sistemes de coordinació de professionals del servei d'informació de la XPN
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
Coordinadors dels informadors o dels tècnics d'ús públic de la XPN de la Diputació de Barcelona.
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 10 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 30,0 h | Presencial 30,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Les responsabilitats de cada organització implicada
. El rol de cada professional: responsabilitats, funcions i sistemes de treball dels coordinadors i TUP
. El pla d’acollida del servei d’informació de l XPN
. Formació de tot el personal d’aquest dispositiu de la XPN
. L’avaluació dels personal del dispositiu d’informació de la XNP
. Estratègies de comandament dins dels protocols de qualitat de la XPN: gestió del conflicte.

. Establir les responsabilitats de les diferents organitzacions implicades: ajuntaments, empreses i Diputació de Barcelona
. Definir el rol dels diferents professionals implicats: coordinadors/es i tècnics/ques d’ús públic (TUP)
. Aplicar el pla d’acollida
. Planificar la formació del personal del servei d’informació
. Aplicar el sistema d’avaluació previst per a aquest personal
. Emprar estratègies de comandaments vers els seus equips de treball.

- Sessió teòrica de presentació
- Treball en grup d'anàlisi de documentació i reelaboració consensuada dels nous documents
- Exposicions teòriques amb exercicis pràctics dels temes sol·licitats pels participants.
Assistència
Assitència i participacó a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials