Sessió d'introducció a la PTGU i suport a la integració de dispositius

Acció formativa
Sessió d'introducció a la PTGU i suport a la integració de dispositius
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Requisits:
Tècnics/ques i administradors de la PSTGU (Ajuntaments, Consells comarcals i Diputació)
Nombre de participants: Mínim 40 | Òptim 50 | Màxim 60
Canal:
Videoformació
Durada: 1,5 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 1,5 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Introducció SmartRegion
. Qui som i què fem?
Ecosistema PUI
. Sentilo “core” i mòduls estesos
. Node-RED: prototipatge i integració
. Historian: TimescaleDB i Grafana
Node-RED
. Introducció i capacitats
. Llibreria Sentilo
. Exemples
Historian
. TimescaleDB: Introducció i capacitats
. Grafana: Introducció i capacitats
Hands-on
. Objectius
. Accés a entorns
. Creació d’elements al catàleg
. Desenvolupament de flux d'integració Meteocat
. Elaboració de dashboards a Grafana

. Conèixer les funcionalitats i serveis que ofereix la PSTGU.

Sessió teòricopractica.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Innovació, governs locals i cohesió territorial Tècnic informàtica Serveis i equipaments informàtics