Senyalització. Aspectes pràctics

Acció formativa
Senyalització. Aspectes pràctics
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Requisits:
Col·locació de senyals. Control i vigilancia d'empreses de senyalització
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Presencial
Durada: 16,0 h | Presencial 16,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Senyalització vertical.
2. Senyalització horitzontal.
3. Abalisament.
4. Senyalització d'obres.
Es veuran els apartats de: materials, execució i control de qualitat.

. Millorar els coneixements de senyalització relacionats amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Exposició teòrica de conceptes bàsics.
Assistència
Assistència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Mobilitat i seguretat viària Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Obres públiques Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Permisos obres públiques Senyalització i seguretat viària
Oficis Infraestructures i espais naturals Presa de dades Senyalització i seguretat viària